8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-2100 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-2100 Liên hệ Tổng đài IP Planet IPX-2100 là giải pháp tổng đài VoIP dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có quy mô tối đa tới 100 nhân viên, với 30 cuộc gọi đồng thời. Là sản phẩm thế hệ mới nhất đến từ hãng Planet-Taiwan, tổng đài Planet IPX-2100 có […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-2200 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-2200 Liên hệ Tổng đài IP Planet IPX-2200 là giải pháp tổng đài VoIP dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng nhân sự tới 200 người dùng điện thoại IP Phone. Là tổng đài thế hệ mới nhất có thiết kế khe cắm mở, tổng đài Planet IPX-2200 có […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-2500 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-2500 Liên hệ Tổng đài IP Planet IPX-2500 được thiết kế cho doanh nghiệp vừa và lớn, có quy mô lên tới 500 người dùng/100 cuộc gọi đồng thời. Là sản phẩm thế hệ mới có thiết kế kiểu khe cắm card/module, tổng đài VoIP Planet IPX-2500 vượt qua giới hạn của […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-330 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP PLANET IPX-330 Liên hệ Tổng đài IP Planet IPX-330 là một hệ thống tổng đài IP được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ tới 30 tài khoản SIP (dùng với điện thoại IP Phone), 15 cuộc gọi đồng thời, được tích hợp sẵn 2 CO-line để kết nối tới mạng diện […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR K2 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR K2 Liên hệ Tổng đài IP Yearstar K2 là dòng tổng đài VoIP cỡ lớn, phục vụ các doanh nghiệp có số nhân sự lên tới 2000 người dùng IP Phone, 400 SIPtrunks kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Hỗ trợ tối đa 2000 điện thoại IP Phone, 500 […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S100 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S100 Liên hệ Tổng đài IP Yearstar S100 là tổng đài VoIP cỡ vừa và nhỏ, phục vụ các doanh nghiệp có số nhân viên lên tới 100 người. Được trang bị các tính năng chuyên nghiệp như phân phối cuộc gọi, báo cáo cuộc gọi, lời chào, ghi âm cuộc […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S20 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S20 Liên hệ Tổng đài IP Yearstar S20 là dòng tổng đài nhỏ, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp cần 20 người dùng, phù hợp với các nhu cầu sử dụng của các văn phòng, chi nhánh nhỏ. Tổng đài Yearstar S20 cung cấp đầy đủ các tính năng chuyên […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S50 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S50 Liên hệ Tổng đài IP Yearstar S50 là dòng tổng đài cỡ nhỏ, cung cấp giải pháp VoIP cho văn phòng, chi nhánh nhỏ có quy mô người dùng tới 50 người. Được trang bị các tính năng chuyên nghiệp như phân phối cuộc gọi, báo cáo cuộc gọi, lời chào, […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR K2 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR K2 Liên hệ Tổng đài IP Yearstar K2 là dòng tổng đài VoIP cỡ lớn, phục vụ các doanh nghiệp có số nhân sự lên tới 2000 người dùng IP Phone, 400 SIPtrunks kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Hỗ trợ tối đa 2000 điện thoại IP Phone, 500 […]

Read more
8 Tháng Bảy, 2021

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S100 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI IP YEARSTAR S100 Liên hệ Tổng đài IP Yearstar S100 là tổng đài VoIP cỡ vừa và nhỏ, phục vụ các doanh nghiệp có số nhân viên lên tới 100 người. Được trang bị các tính năng chuyên nghiệp như phân phối cuộc gọi, báo cáo cuộc gọi, lời chào, ghi âm cuộc […]

Read more